دعوت به همکاری در کارگزاری مفید

موقعیت شغلی: توسعه دهنده PHP
مهارت‌های ضروری:
 • تسلط به PHP و MySQL
 • آشنایی با برنامه نویسی Object Oriented
 • آشنایی با ورژن کنترل Git
 • آشنایی با Clean Code
 • آشنایی با Rest API
مهارت‌‌های زیر مزیت محسوب می‌شود:
 • آشنایی با توسعه وردپرس، توابع و هوک‌ها
 • آشنایی با معماری MVC
 • آشنایی با فریم‌ورک‌های PHP (مانند لاراول و سیمفونی و…)
 • آشنایی با حداقل یک زبان برنامه‌نویسی دیگر
مهارت‌های نرم مورد نیاز:
 • مهارت کار تیمی
 • توانایی کار در پروژه‌های همزمان
موقعیت شغلی: توسعه دهنده Front-end
مهارت‌های ضروری:
 • تسلط به HTML و CSS
 • تسلط به Bootstrap
 • آشنایی با Java Script
 • آشنایی با Sass
 • توانایی پیاده سازی طرح‌های رابط کاربری
 • آشنایی با ورژن کنترل Git
مهارت‌‌های زیر مزیت محسوب می‌شود:
 • آشنایی با React یا Vue
مهارت‌های نرم مورد نیاز:
 • مهارت کار تیمی
 • توانایی کار در پروژه‌های همزمان