از ما پیشنهاد حرفه ای بخواهید

افتتاح حساب

سبد سهام پیشنهادی: کارگزار شما نیستیم، مشاور شما هستیم

زدن کلید ارسال سفارش یک تصمیم ساده نیست. ما وظیفه خود می دانیم به شما در تصمیم گیری کمک کنیم. ما هر هفته یک سبد سهام به مشتریان پیشنهاد می کنیم که چکیده دانش و تلاش تیم تحلیل ماست. این سبد سهام با دید میان مدت تهیه شده و به شما محدوده خرید و فروش مناسب را پیشنهاد می دهد. علاوه بر آن به صورت هفتگی تحلیلی از بازار جهانی، بازار داخلی و چشم اندازی از بازار پیش رو در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

سبد سهام پیشنهادی چیست؟

  • سبد پیشنهادی پیشنهاداتی حرفه ای برای انتخاب سهام است
  • سبد پیشنهادی محدوده خرید و فروش مناسب را برای هر سهم توصیه می کند.
  • سود تحلیل سال مالی جاری و آینده هر پیشنهاد در آن مشخص شده است.
  • سبد پیشنهادی به صورت هفتگی و از طریق پلکان در اختیار مشتریان مفید قرار می گیرد.
  • به همراه سبد پیشنهادی یک گزارش هفتگی از وضعیت بازار سهام ارائه می شود.
{

به‌منظور دریافت سبد سهام پیشنهادی ابتدا در کارگزاری مفید افتتاح حساب کنید سپس در پلکان درخواستتان را ثبت نمایید.

}

افتتاح حساب

سبد سهام پیشنهادی بر چه اساس تهیه می شود؟

  • یشنهادات ما چکیده نظرهای تیم تحلیلگران مفید است.
  • این پیشنهادات بر اساس شرایط فعلی گزارش های مالی شرکتها و متغیرهای تاثیرگذار بر سود تهیه می شود.
  • پیشنهادات بر اساس نگاه حرفه ای و تخصصی تهیه می شود نه عوامل هیجانی.
  • سبد سهام پیشنهادی با دید میان مدت تهیه می شود.

نمونه‌ای از این پیشنهادهای سبد سهام را مطالعه کنید