تخفیف 25 درصدی کارمزد برای مشتریان کارگزاری مفید
تعداد بازدید: 1637
جدیدترین پاداش پلکان فعال شد

تخفیف 25 درصدی کارمزد برای مشتریان کارگزاری مفید

باشگاه مشتریان مفید در جدیدترین پاداش خود، تخفیف نقدی 25 درصدی کارمزد را به کاربران ارائه می‌کند.

پلکان، باشگاه مشتریان کارگزاری مفید است که در این سامانه کاربران با فعالیت‌های مختلف امتیاز دریافت می‌کنند و می توانند در ازاء این امتیازات از پاداش‌های متنوعی استفاده کنند.

جدیدترین پاداشی که در پلکان ارائه شده تخفیف کارمزد نقدی است که کاربران با فعال کردن این پاداش می توانند از 25 درصد تخفیف کارمزد نقدی که به قدرت خرید آنها در حساب مفید افزوده می‌شود، بهره ببرند.

مشتریان می‌توانند تا سقف ارزش بسته پاداش یا تا انقضای زمان پاداش که یکسال است، معادل 25 درصد از کارمزد معاملات خود را به عنوان پاداش دریافت کنند.

شایان ذکر است در مدت استفاده کاربران از این پاداش سایر امتیازات پلکان که به ازاء معاملات در حساب مشتریان منظور می گردید به قوت خود باقی خواهد ماند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از این طرح به سامانه پلکان مراجعه کنید.