pellekan-donate-to-charity
تعداد بازدید: 523
با همراهی نزدیک به ۲۶۰۰ نفر از کاربران پلکان و شرکت کنندگان دوره‌های آموزشی صورت گرفت

اهدای ۹۴۰ میلیون ریال به مؤسسات خیریه کشور

در سه ماهه دوم سال با همراهی دو هزار و ۵۹۲ نفر از کاربران پلکان و متقاضیان حضور در دوره‌های بورسی مرکز آموزش کارگزاری مفید، بیش از ۹۴ میلیون تومان به مؤسسات خیریه کشور اهدا شد.

  در ۳ ماهه دوم سال جاری نزدیک به دو هزار نفر از کاربران پلکان بیش از ۵۱ هزار امتیاز معادل ۵۱ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان در امور خیریه مشارکت کردند.

همچنین مبلغ ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد حاصل از برگزاری دوره‌های آموزش حضوری و مجازی کارگزاری مفید در تابستان سال جاری جهت کمک به شیرخوارگاه آمنه اختصاص یافت.

گفتنی در سه سال اخیر سه هزار و ۴۳۹ نفر از کاربران پلکان در امور خیریه مشارکت کرده‌اند. کارگزاری مفید و موسسه‌های خیریه به پاس همراهی خالصانه و خیرخواهانه شما کاربران گرامی مراتب قدرشناسی خود را اعلام می‌دارند.

ردیف زمان موسسه مبلغ اهدایی تصویر فیش پرداختی
۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ محک؛ موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ۲۱۹،۲۴۰،۰۰۰ ریال لینک
۲ حمایت از بیماران "ای‌بی"؛ موسسه خیریه بنیاد امور بیماری‌های خاص ۷۲،۱۳۰،۰۰۰ ریال لینک
۳ بنياد امور بيماری‌هاى خاص؛ موسسه خیریه بنیاد امور بیماری‌های خاص ۹۱،۹۰۰،۰۰۰ ریال لینک
۴ مهرانه؛ انجمن خیريه حمايت از بیماران سرطانی ۳۷،۳۰۰،۰۰۰ ریال لینک
۵ بنياد کودک موسسه؛ خیريه رفاه کودک ۴۷،۶۱۰،۰۰۰ ریال لینک
۶ بنیاد خیریه سرطان جنوب ۴۹،۹۳۰،۰۰۰ ریال لینک
۷ تابستان ۱۳۹۸ شیرخوارگاه آمنه ۴۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال لینک
مجموع مبالغ اهدایی کاربران پلکان ۹۴۰،۱۱۰،۰۰۰ ریال