اهدای ۳/۵ میلیارد تومان به موسسات خیریه و نمادهای کرونا ۱ و ۲
تعداد بازدید: 885
با حمایت کاربران خیّر و کارگزاری مفید صورت گرفت

اهدای ۳/۵ میلیارد تومان به موسسات خیریه و نمادهای کرونا ۱ و ۲

با همراهی کاربران خیّر و کارگزاری مفید، نزدیک به ۳/۵ میلیارد تومان جهت مشارکت در خرید نمادهای کرونا ۱ و ۲ فرابورس و همچنین حمایت از موسسات خیریه و جمعیت هلال‌احمر تخصیص یافت.

اهدای ۲۲۶ میلیون تومان به جمعیت هلال‌احمر برای کنترل کرونا

با توجه به شیوع ویروس کرونا، مسئولیت اجتماعی شرکت‌های ایرانی جهت مشارکت و مقابله با این ویروس بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. در این میان کارگزاری مفید نیز علاوه بر فعالیت‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع این ویروس، اقدامات متعددی از جمله اهدای کمک‌های نقدی به جمعیت هلال‌احمر را در دستور کار قرار داد.

در هفته‌های اخیر با حمایت سه هزار و ۲۸۷ نفر از کاربران پلکان و همراهی کارگزاری مفید، مبلغ ۲۲۶ میلیون تومان در راستای مشارکت و حمایت از سازمان‌های فعال در بحث مبارزه با ویروس کرونا جمع‌آوری و به جمعیت هلال‌احمر اهدا شد.

بر این اساس کاربران پلکان تا دهم فروردین ماه سال جاری ۱۲۶ هزار امتیاز، معادل ۱۲۶ میلیون تومان و کارگزاری مفید نیز مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را جهت مشارکت و حمایت از سازمان‌های فعال در مبارزه با ویروس کرونا اختصاص دادند.

اهدای بیش از ۱۵۲ میلیون تومان به موسسات خیریه

همچنین در ۶ ماه اخیر با همراهی هفت هزار و ۲۶ نفر از کاربران پلکان بیش از ۱۵۲ میلیون تومان به ۶ موسسه خیریه کشور اهدا شد. بر اساس این گزارش کاربران پلکان مجموعا ۱۵۲ هزار و ۷۹۰ امتیاز معادل ۱۵۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان در امور خیریه مشارکت کردند.

مشارکت در خرید نمادهای کرونا ۱ و ۲ فرابورس

کاربران خیّر بیش از سه میلیارد تومان و کارگزاری مفید نیز بیش از ۱۰۰ میلیون تومان را از طریق خرید نمادهای کرونا ۱ و ۲ فرابورس در راستای جذب منابع مالی برای تشخیص، پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا مشارکت کردند.

گفتنی است اواخر اسفند ماه سال گذشته شرکت فرابورس ایران در قالب سازوکار تامین مالی جمعی اقدام به انتشار اوراق نیکوکاری با نمادهای «کرونا ۱» و «کرونا ۲» کرد. در اوراق نیکوکاری «کرونا ۱» کل وجوه پذیره‌نویسی شده، صرف اهدا و کمک به بهبود این بیماری و در اوراق «کرونا ۲» اصل وجوه از طریق امین شرکت فرابورس، سرمایه‌گذاری شده و منافع حاصل از آن، برای کمک به درمان این بیماری استفاده می‌شود.

کارگزاری مفید و موسسات خیریه به پاس همراهی خالصانه و خیرخواهانه شما کاربران گرامی مراتب قدرشناسی خود را اعلام می‌دارند.

ردیف موسسه امتیاز اهدایی مبلغ اهدایی ریال
۱ جمعیت هلال‌احمر بابت کنترل کرونا ۱۲۶۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ محک ۵۳۸۸۷ ۵۳۸,۸۷۰,۰۰۰
۳ حمایت از بیماران ای بی ۷۲۸۹ ۷۲,۸۹۰,۰۰۰
۴ بنياد امور بيماری‌هاى خاص ۱۱۲۹۱ ۱۱۲,۹۱۰,۰۰۰
۵ مهرانه (بیماران سرطانی زنجان) ۱۲۴۹۳ ۱۲۴,۹۳۰,۰۰۰
۶ بنیاد خیریه سرطان جنوب ۱۷۰۵۰ ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۷ موسسه خیریه رفاه کودک ۵۰۷۸۰ ۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰
۸ مبلغ اهدایی کارگزاری مفید به جمعیت هلال‌احمر بابت کنترل کرونا - ۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ مشارکت کارگزاری مفید در خرید نمادهای کرونا ۱ و ۲ فرابورس - ۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ مشارکت کاربران خیّر در خرید نمادهای کرونا ۱ و ۲ فرابورس - ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع مبالغ اهدایی ۳۴,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰