تعداد بازدید: 833

طرح بیستا

از تاریخ 22/1/97 با دعوت از دوستان خود به پلکان میتوانید علاوه بر 3 امتیازات اولیه و مدال معرف از مزایای طرح بیستا نیز بهره مند شوید.

 

 

از تاریخ ۹۷/۱/۲۲ با دعوت از دوستان خود به پلکان میتوانید علاوه بر ۳ امتیاز اولیه و مدال معرف از مزایای طرح بیستا نیز بهره‌مند شوید.

بیستا چیست:

در بیستا به معرف به مدت ۲۰ ماه، معادل ۲۰% امتیاز پایه معاملات دوستانش امتیاز اهدا میگردد.
(.بطور مثال اگر دوست شما ۵ امتیاز از معاملات دریافت کند شما نیز ۱ امتیاز خواهید گرفت)

 

نکته:

  • کاربر دعوت شده از امتیاز معاملات خود تمام و کمال بهره‌مند شده و امتیازی که معرف دریافت میکند جدا از امتیاز کاربر است.
  • در بخش دوستان در پلکان، بخشی ویژه‌ی طرح بیستا وجود دارد که میتوانید امتیازی که بابت هریک از دوستان خود دریافت میکنید را مشاهده نمایید.

 

در حال حاضر با دعوت از دوستان خود میتوانید از مزایای زیر بهره مند شوید :

  1. سه امتیاز بابت تائید شدن به عنوان معرف
  2. مدال معرف طلایی یا نقره ای (معرف طلایی دعوت بیش از ۱ دوست در ماه)
  3. طرح بیستا (به مدت ۲۰ماه، معادل ۲۰% امتیاز پایه معاملات دوست)