صندوق اهرمی «توان» محصول تازه سبدگردان مفید را بشناسید
تعداد بازدید: 5217

صندوق اهرمی «توان» محصول تازه سبدگردان مفید را بشناسید

صندوق اهرمی «توان» محصول تازه سبدگردان مفید را بشناسید

صندوق اهرمی «توان» محصول و ابزار جدیدی در سبدگردان مفید است که به‌زودی پذیره‌نویسی خواهد شد. این صندوق اهرمی متشکل از واحدهای عادی در قالب صدور و ابطالی و واحد ممتاز به‌عنوان ضامن سود واحدهای عادی است.

صندوق‌ اهرمی یک نوع صندوق سرمایه‌گذاری است که از ابزار اهرم مالی برای به‌دست آوردن بازدهی اهرمی از یک سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. این صندوق همزمان از دو ساز و کار «صدور و ابطال» با واحدهای بدون ریسک و واحدهای ممتاز «قابل معامله در بورس (ETF)» برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند.

در صندوق اهرمی «توان» که سبدگردان مفید طراحی کرده است، ۵۰۰ میلیون واحد در قالب واحدهای ممتاز قابل معامله در بورس (ETF) است که توسط سرمایه‌گذاران در زمان پذیره‌نویسی تأمین خواهد شد و حداکثر یک میلیارد واحد نیز در قالب واحدهای عادی صدور و ابطالی در آینده‌نزدیک پذیره‌نویسی خواهد شد.

واحدهای ممتاز صندوق اهرمی «توان» ضامن بازدهی واحدهای عادی هستند و واحدهای پرریسک صندوق به‌حساب می‌آیند. بازدهی واحدهای ممتاز متناسب با شرایط بازار و اهرم صندوق خواهد بود اما واحدهای عادی این صندوق واحدهایی هستند که سالیانه حداقل ۲۰ درصد و تا حداکثر ۲۵ درصد سود دارند.

در واحدهای عادی صندوق اهرمی «توان» حداقل مدت سرمایه‌گذاری برای کسب سود ۳۰ روز تقویمی است. اولویت پذیره‌نویسی نیز ابتدا با واحدهای ممتاز خواهد بود و پس از پایان پذیره‌نویسی و دریافت مجوز فعالیت صندوق قابل معامله، واحدهای عادی پذیره‌نویسی خواهند شد.