تعداد بازدید: 424

صدور واحد جایزه در صندوق ممتاز

رشد قابل توجه ارزش واحدهای صندوق ممتاز از بدو تاسیس (اسفند ۱۳۸۸)  از یک میلیون ریال به بیش از ۱۵ میلیون ریال در ابتدای مهر ماه  ۱۳۹۷، موجب شد با مجوز سازمان سازمان بورس و برای اولین بار در بازار سرمایه ایران، در ازای افزایش تعداد واحدهای صندوق، ارزش واحدهای صندوق ممتاز به یک چهارم کاهش خواهد یافت. به این ترتیب امکان سرمایه‌گذاری در یک واحد صندوق برای سرمایه‌گذاران با آورده کمتر فراهم خواهد شد. بدیهی است که این تغییر هیچ تاثیری در مجموع دارایی‌های سرمایه‌گذاران فعلی ایجاد نخواهد کرد.

تجزیه یا Split واحدهای صندوق، یک روش معمول در دنیا برای کاهش ارزش واحدهای صندوق است که با هدف سهولت ورود سرمایه‌های خرد به صندوق‌ها صورت می‌پذیرد. براساس این مکانیزم به هر یک سرمایه‌گذاران فعلی صندوق ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری، سه واحد سرمایه‌گذاری به‌عنوان جایزه تعلق خواهد گرفت. بنابراین این تغییرات تاثیری در کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق و ارزش دارایی هر سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

لازم به یادآوری است که با کسب مجوز از سازمان بورس و با تغییر اساسنامه، از پایان تیر ماه سال جاری، صندوق سرمایه‌گذاری ممتاز با تعریف یک صندوق "مختلط" به جای "سهام" در حال فعالیت است. این تغییر به مدیر صندوق اجازه می‌دهد تا با تخصیص درصد بیشتری از دارایی صندوق به اوراق با درآمد ثابت، ریسک صندوق را کاهش دهد. پیش از این تغییرات، صندوق ممتاز همانند سایر صندوق‌های سهامی مجاز بود حداکثر تا ۳۰ درصد از دارایی خود را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهد. بعد از تغییر مکانیزم سرمایه‌گذاری، صندوق ممتاز می‌تواند بسته به شرایط بازار از ۴۰ تا ۶۰ درصد از ترکیب دارایی خود را در اوراق کم ریسک سرمایه‌گذاری نماید.

لینک مجوز اعمال واحدهای جایزه

لینک مجوز تغییر ساختار