تعداد بازدید: 210

جام پلکانی

جشنواره پیش‌بینی مرحله حذفی مسابقات جام جهانی روسیه 2018 با 20 برنده 200 امتیازی و 1000 امتیاز برای بهترین پیش‌بینی‌کنندگان ...

جشنواره پیش‌بینی مرحله حذفی مسابقات جام جهانی روسیه 2018 با 20 برنده 200 امتیازی و 1000 امتیاز برای بهترین پیش‌بینی‌کنندگان

قوانین مسابقات:

کلیه مسابقات مرحله حذفی تا مشخص شدن قهرمان جام جهانی بترتیب و به شکل رایگان در حال برگزاری است.

در مجموع 16 مسابقه که هر کدام با توجه به مرحله برگزاری آن دارای نمره مخصوص به خود میباشد. (مطابق جدول زیر)

شما میتوانید در صورت پیش‌بینی درست تمام مسابقات در مجموع 28 نمره تا پایان جام جهانی کسب نمائید.

در انتها 20 نفر از کسانی که بیشترین نمره ها را کسب نموده باشند هر کدام 200 امتیاز پلکان دریافت خواهند کرد.

و پاداشی ویژه برای فردی که بیشترین نمره را بدست آورده باشد به میزان 1000 امتیاز پلکان هدیه خواهد شد.

توجه داشته باشید چنانچه دو یا چند نفر بیشترین نمره را کسب کرده باشد  1000 امتیاز بین ایشان به قسم مساوی تقسیم خواهد شد در مورد پاداش 200 امتیازی نیز در صورتی که نفرات آخر مشترک باشند امتیاز بین آنها تقسیم میگردد.

نمره برد مراحل مختلف به شرح زیر است:

8 مسابقه یک هشتم نهایی 1 نمره
4 مسابقه یک چهارم نهایی 2 نمره
2 مسابقه نیمه نهایی 3 نمره
مسابقه رده بندی 2 نمره
مسابقه فینال 4 نمره
مجموع 28 نمره

 

شرکت در مسابقات