تعداد بازدید: 744

افتتاح حساب و ورود به بازار سرمایه از طریق دفاتر منتخب پیشخوان

افتتاح حساب و ورود به بازار سرمایه از طریق دفاتر منتخب پیشخوان

به منظور توسعه و تسهیل دسترسی متقاضیان ورود به بازار سرمایه طی توافق انجام شده بین کارگزاری مفید و دفاتر پیشخوان خدمات دولت ، برای اولین بار احراز هویت، اخذ کدبورسی و افتتاح حساب از طریق دفاتر پیشخوان انجام خواهد شد. با توجه به توسعه جغرافیایی دفاتر پیشخوان، و لزوم انجام تشریفات قانونی برای ورود به بازار سرمایه، از این پس متقاضیان می توانند با انتخاب نزدیک ترین دفاتر ارائه دهنده این سرویس نسبت به اخذ کد بورسی و افتتاح حساب اقدام نمایند. در قدم اول این سرویس از 7 دفتر آغاز شده و به مرور توسعه خواهد یافت. فهرست دفاتر از طریق سایت کارگزاری مفید اطلاع رسانی خواهد شد.