صندوق های سرمایه گذاری؛ حفظ زمان و سرمایه شما

ساده ترین و مطمئن ترین روش سرمایه گذاری در بورس
مشاوره برای شروع

صندوق های سرمایه گذاری، چه کاری انجام می دهند؟

به طور خلاصه کار صندوق ها این است که مبالغ کوچک را جمع آوری می کنند و این سرمایه جمع شده را به صورت تخصصی در حوزه های مختلف تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. هر سودی که از بابت این فعالیت حاصل شد به نسبت سهم هر سرمایه گذار تقسیم می شود. مدیر صندوق هم بابت فعالیت حرفه ای کارمزد دریافت می کند.
حوزه های فعالیت این صندوق ها می تواند اوراق بهادار، ارز، طلا و حتی ساختمان یا یک پروژه باشد.

صندوق چه مزیت هایی ایجاد می کند

 • لازم نیست معامله گر حرفه ای باشید چون حرفه ای ها برای شما کار می کنند
 • خرید و فروش سهام یک فعالیت تمام وقت است ولی شما لازم نیست وقتی بگذارید
 • لازم نیست درگیر کارهای اداری و مالی مربوط به توزیع سود و گزارش و محاسبه شوید
 • با کمترین مبالغ می توانید بخشی از یک سرمایه گذاری بزرگ باشید
 • هر زمان اراده کنید سرمایه گذاری تان قابل تبدیل به پول نقد است

صندوق‌های ما

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

 • صندوق سرمایه گذاری در سهام
 • میانگین بازدهی سالانه از زمان شروع فعالیت ۵۴ درصد
 • شروع فعالیت از ۱۳۸۷/۲/۲۰
 • هزینه کارمزد مدیر : ۲ درصد سالیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز

 • صندوق سرمایه گذاری در سهام
 • میانگین بازدهی سالانه از زمان شروع فعالیت ۴۶ درصد
 • شروع فعالیت از ۱۳۸۸/۱۱/۲۷
 • هزینه کارمزد مدیر : ۲ درصد سالیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

 • صندوق سرمایه گذاری در سهام
 • میانگین بازدهی سالانه از زمان شروع فعالیت ۵۱ درصد
 • شروع فعالیت از ۱۳۹۰/۱/۳۱
 • هزینه کارمزد مدیر : ۲ درصد سالیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

 • صندوق سرمایه گذاری در سهام با تقسیم سود
 • میانگین بازدهی سالانه از زمان شروع فعالیت ۴۸ درصد
 • شروع فعالیت از ۱۳۹۱/۱۲/۶
 • هزینه کارمزد مدیر : ۲ درصد سالیانه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اطلس

 • صندوق سرمایه گذاری در سهام
 • میانگین بازدهی سالانه از زمان شروع فعالیت ۵۳ درصد
 • شروع فعالیت از ۱۳۹۲/۱۰/۲
 • هزینه کارمزد مدیر : ۲ درصد سالیانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

 • صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
 • میانگین بازدهی سالانه از زمان شروع فعالیت ۲۲ درصد
 • شروع فعالیت از ۱۳۹۳/۶/۱۲
 • هزینه کارمزد مدیر : ۰.۹ درصد سالیانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی

 • صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
 • میانگین بازدهی سالانه از زمان شروع فعالیت ۱۹ درصد
 • هزینه کارمزد مدیر : ۰/۹ درصد سالیانه
 • شروع فعالیت از ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

صندوق سرمایه گذاری عیار

 • صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا
 • میانگین بازدهی سالانه از زمان شروع فعالیت ۴۵ درصد
 • هزینه کارمزد مدیر : ۰/۵ درصد سالیانه
 • شروع فعالیت ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند

 • صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
 • هزینه کارمزد مدیر: ۰/۹ درصد سالیانه
 • شروع فعالیت از ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام

 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی
 • هزینه کارمزد مدیر: ۲ درصد سالیانه
 • شروع فعالیت از ۱۴۰۰/۱۲/۱۵