سرمایه گذاری با ریسک و نوسان کم

مشاوره برای شروع

سرمایه گذاری با ریسک و نوسان کم

سرمایه گذاری می تواند دارای درجات مختلف ریسک باشد. با توجه به اوراقی که در آن سرمایه گذاری می کنید نوسان تغییر می کند. این راهکار ویژه کسانی است که ترجیح می دهند نوسان کمتری تجربه کنند.

این طرح برای چه کسانی مناسب است؟

  • کسانی که به ریسک اهمیت بیشتری می دهند تا بازدهی
  • کسانی که می خواهند بخشی از سرمایه گذاری شان در گزینه ای کم ریسک باشد
  • کسانی که بخش قابل توجهی از دارایی شان را سرمایه گذاری می کنند

ویژگی های این نوع سرمایه گذاری

  • احتمالا (نه لزوما) انتظار بازدهی کمتری وجود دارد
  • این بازدهی در حدود نرخ رسمی بانکی است
  • این سرمایه گذاری از نوسانات سهام در امان است
{

برای استفاده از این طرح در این صندوق می توانید سرمایه گذاری نمایید

}