سرمایه گذاری تدریجی با مبالغ کوچک

مشاوره برای شروع

سرمایه گذاری تدریجی با مبالغ کوچک

سرمایه گذاری در بورس لزوما نیاز به مبالغ بزرگ ندارد. این راهکار سرمایه گذاری به شما امکان می دهد تا با هر مبلغ با پرداخت های دوره ای سرمایه گذاری کنید.

این طرح برای چه کسانی مناسب است؟

  • کسانی که امکان یا قصد سرمایه گذاری بخش کوچکی از درآمدشان را دارند
  • کسانی که می خواهند با رقم های هر چند کوچک آینده فرزندانشان را بسازند
  • کسانی که می خواهند سرمایه گذاری در بورس را با ارقام کوچک تجربه کنند

ویژگی های این نوع سرمایه گذاری

  • امکان اضافه کردن به مبلغ سرمایه گذاری به صورت دوره ای
  • این مبلغ کوچک حتی می تواند از ۱۰۰۰ تومان شروع شود
  • امکان مشاهده گزارش سرمایه گذاری به صورت روزانه
{

برای استفاده از این طرح در این صندوق ها می توانید سرمایه گذاری نمایید

}