فرم همکاری

مشخصات فردی
مشخصات تحصیلی
مقطع کارشناسی
تجربه های کاری
گواهینامه های بین المللی
گواهینامه های بازار سرمایه
لطفا در صورت تمایل، سایر توانمندی ها را حداکثر در سه خط وارد نمایید
نحوه آشنایی با مفید
با انتخاب هر کدام از گزینه‌های زیر، همراه کمپین بالاتر بروید باشید